2017. gada 26. jūnijs

Tālr.: +371 67225570
Tārl./fax: +371 67225519


Miesnieku iela 12,
Rīga, Latvija
e-pasts: lsba@lsba.lv
    Par biedrību     Biedri     Statūti     Ētikas kodekss     Normatīvie akti     Atbalstām     Statistika     Riski     Socioloģiskie pētījumi     Publicitāte     Īsa azartspēļu vēsture     Eiropas Kazino asociācija

Ētikas kodekss

Biedrības „Latvijas Spēļu biznesa asociācija” pašregulējošais ētikas kodekss (PDF 70 Kb)

LSBA azartspēļu nozares politikas pamatnostādnes

2006. gada 22. februārī biedrības „Latvijas Spēļu biznesa asociācija” (LSBA) kopsapulcē tika pieņemts un apstiprināts pašregulējošais spēļu biznesa nozares Ētikas kodekss, kuru parakstīja tobrīd visi sastāvā esošie 12 biedri, kā arī uzņēmums SIA „Spēļu nams”.

Doma par jauna kodeksa izveidi radās, jo spēļu biznesa nozarē nepastāvēja vienotu korporatīvās sociālās atbildības un biznesa ētikas principu izpratne.

Turklāt LSBA vērtību, mērķu, vīzijas un darbības principu formulēšana ir vienlīdz nozīmīga ne tikai LSBA un tās biedriem, bet arī komunikācijai un attiecībām ar sabiedrību. Tāpēc, kodeksu izstrādājot, uzsvars tika likts uz šo attiecību veidošanu un attīstīšanu.

Projekta izstrādē piedalījās Latvijā atzīti dažādu jomu speciālisti, ētikas eksperti, nozares praktiķi un nevalstisko organizāciju pārstāvji, proti, psihologs Geršons Breslavs, biedrības „Latvijas Vecāku apvienība VISI” priekšsēdētājs Kārlis Boldiševics, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne, kā arī citi speciālisti.

Lai realizētu šajā kodeksā iestrādātās normas un principus, LSBA izveidoja speciālu Biznesa Ētikas komisiju.

ASV azartspēles ir atļautas un tās spēlē:

 Tikai Lasvegasā
 Atsevišķos štatos
 Lielākajā daļā ASV
 Visā valstī

Balsojumi: 216